DịCH VỤ ĐƯA ĐÓN tại SACRAMENTO (1 ngày)

Mình đang cần tìm một bạn sống tại Sacramento giúp đưa đón 1 gia đình người Việt 3 người mới qua, đi thăm 1,2 địa điểm trong khu vực Sacramento (El Grove). Làm việc trong 1 ngày (bất cứ ngày nào tuần sau), trả lương cao. Yêu cầu có xe, có chút kinh nghiệm về đời sống sinh hoạt tại khu vực này. Mong mọi người share giúp!

| Pick Up

| 01 July, 2016

Similar tasks

No similar task found.

$ 100

Task has been closed
Browse more tasks, or post your own here.

Make an offer


If you think running this task is worth more or less, you can suggest a different task fee.


Your Bid $By clicking below, you confirm that you'll complete this task if assigned by the Sender and that you've read and agreed with the Greenhandshake terms and conditions.