Cần người ĐƯA ĐÓN tại HOUSTON

Mình cần bạn giúp đưa đón 2 vị khách tới thăm Houston vào chiều ngày 30, và ngày 31 tháng 5 (thứ 2, thứ 3). Yêu cầu là người Việt, có xe để đón khách tại phi trường Houston để đưa khách đi thăm thú một số địa điểm tại Houston.

Cám ơn!

| Pick Up

| 16 May, 2016

Similar tasks

No similar task found.

$ 200

Task has been closed
Browse more tasks, or post your own here.

Make an offer


If you think running this task is worth more or less, you can suggest a different task fee.


Your Bid $By clicking below, you confirm that you'll complete this task if assigned by the Sender and that you've read and agreed with the Greenhandshake terms and conditions.