Cần bạn đón gia đình 4 người tại sân bay Houston, TX

Mình đang cần 1 bạn đón gia đình 4 người sang Houston định cư tại sân bay George Bush Airport vào Sep 7th. Công việc bao gồm đón tại sân bay, tư vấn một chút về cuộc sống tại Houston như mở thẻ ngân hàng, mở phone điện thoại, mua sắm, giới thiệu cách đi phương tiện công cộng.

Yêu cầu: Trên 30 tuổi, có xe Van, có khả năng giao tiếp tốt.

| Pick Up

| 30 August, 2016

Similar tasks

No similar task found.

$ 150

Task has been closed
Browse more tasks, or post your own here.

Make an offer


If you think running this task is worth more or less, you can suggest a different task fee.


Your Bid $By clicking below, you confirm that you'll complete this task if assigned by the Sender and that you've read and agreed with the Greenhandshake terms and conditions.