Verification Badges

Runs

Reviews

Posts

Dũng Đổng

Joined 119 weeks ago

  • 40 Conger Street, Bloomfield, New Jersey - 07003
0 ratings

About

Description

Education :

  • Rutgers University
  • Graduate in May 2017
  • 2016

Work Experience :

Languages :

English, Vietnamese

Dũng Đổng. commented on Mình cần một bạn hướng dẫn du lịch cho 1 đoàn 7 người tại New York Nếu em dẫn mọi người đi. Mọi người muốn em dẫn đi đâu đặc biệt không a? Hay là mọi người muốn em lên kế hoạch là sẽ đi đâu ?

119 weeks ago

Dũng Đổng. commented on Mình cần một bạn hướng dẫn du lịch cho 1 đoàn 7 người tại New York Nếu ý định của mọi người đi NYC chơi. THì mọi người có thể đi thăm 1 số điểm chính ở NYC.

119 weeks ago

Dũng Đổng. commented on Mình cần một bạn hướng dẫn du lịch cho 1 đoàn 7 người tại New York em có thể đưa mọi người đi chơi ở NYC vào thứ 7 và chủ nhật. Thứ 2 trước 4 giờ chiều, và thứ 3 trước 6h chiều

119 weeks ago

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley

2 Days Ago