Verification Badges

Runs

Reviews

Posts

Anh Tuan Nguyen

Joined 125 weeks ago

  • Kansas City
0 ratings

About

Description

I am an international student in Kansas State University.

Education :

  • Kansas State University
  • Master of Business Administration
  • 2015

Work Experience :

Languages :

English and Vietnamese

Anh Nguyen. posted a task Chuyển dạng visa

1 week ago

Anh Nguyen. commented on Mình cần một bạn hướng dẫn du lịch cho 1 đoàn 7 người tại New York Hi Lien Vu, Bạn có thể confirm là bạn có thể làm ngày nào được không?

89 weeks ago

Anh Nguyen. commented on Mình cần một bạn hướng dẫn du lịch cho 1 đoàn 7 người tại New York Hi Dung Dong, Số tiền bạn bid là bao gồm 1 ngày hay bao nhiêu ngày vậy? Bạn có thể lên lịch đi chỗ nào tiện đường nhất trong từng ngày là được. Bạn có thể hướng dẫn đoàn đi Woodbury Outlet được không? Bus chuyên dụng cũng được.

89 weeks ago

Anh Nguyen. commented on Mình cần một bạn hướng dẫn du lịch cho 1 đoàn 7 người tại New York Hi Lien Vu, Bạn có thể bid tiền chỉ tính hướng dẫn du lịch tại một số điểm quan trọng trong 1 ngày được không? Không bao gồm tiền đưa đón. Vì nếu hướng dẫn không thì như thế là khá đắt.

89 weeks ago

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley

2 Days Ago